Málþjálfun – Orðaspark beint í mark

Málþjálfun – Orðaspark beint í mark

Málþjálfun - Orðaspark beint í mark

Í bókinni „Orðaspark beint í mark“ er ekki verið að kenna málfræði á hefðbundinn hátt heldur er verið að nota möguleikana sem málfræðin gefur til  að auka máltilfinningu, málvitund og málkennd einstaklinga. Af þeirri ástæðu  er – viljandi – alls ekki farið djúpt í fræðin sem slík. Einungis helstu megin reglum málfræðinnar er fylgt og ekki farið út í nein frávik. Þannig er leitast  við að einfalda málfræðina eins og kostur er. Fræðslu um föll, kyn, fjölda og  tíðir er fléttað inn í kennsluna þegar tækifæri gefst til. Þar sem verið er að  kenna talmál eru verkefnin byggð eins mikið upp á munnlegum svörum og  samræðum og kostur er á. 

Þetta efni var prófað í einum sjöunda bekk og ummæli kennarans, Ingu Huld Sigurðar dóttur grunnskóla- og sérkennara, segja mikið um notagildi aðferðarinnar: „Nemendahópurinn var fjölbreyttur og í bekknum voru margir sem eiga annað móðurmál en  íslensku. Gaman var að sjá hvað krakkarnir tóku virkan þátt í tímum, sýndu náminu áhuga og  allir bættu sig í íslensku. Ég er hrifin af þessari kennsluaðferð vegna þess að með henni náði ég  vel til þessara nemenda minna og þeir höfðu gaman af náminu. Það var sérstaklega ánægju legt að sjá nemendur sem stóðu höllum fæti í íslensku sýna náminu ekki síður áhuga en þeir  sem stóðu almennt betur. Það er alltaf gefandi fyrir kennara að sjá nemendur sína blómstra.“ 

Umsögn Hólmfríðar Árnadóttur talmeinafræðings: 
„Nær eingöngu er farið munnlega í efnið þar sem hrynjandi málsins er lykillinn að aðferðinni.  Þessi bók á svo sannarlega rétt á sér þar sem talsverður hópur barna á erfitt með að tileinka  sér málfræðivitund eftir þeim hefðbundu kennslubókum sem hafa verið notaðar í áraraðir.“ 

Sýnishorn úr bókinni Lestrarkennsluaðferðin sjáðu - heyrðu - finndu

Stafalandið – nýstárleg aðferð við lestrarkennslu

Stafalandið – nýstárleg aðferð við lestrarkennslu

Lestrarkennsluaðferðin sjáðu - heyrðu - finndu

Nýstárleg aðferð við lestrarkennslu

Lestraraverkefnið Stubbalína og Stubbur er verkefni ætlað elstu bekkjum í leikskóla og yngstu börnum í grunnskóla. Það byggist á því að tvær litlar verur Stubbalína og Stubbur finna stafi sem þau fara að kanna nánar. Hér um að ræða ævintýraför tveggja kríla sem fá bók í gjöf en skilja bara ekkert allt þetta krot svo þau ákveða að fara í Stafalandið og hitta stafina. Þar eru stafirnir og hljóðin persónugerð á skemmtilegan hátt. Markmiðið að kenna ungum börnunum að finna hvar hljóðin myndast og hvernig þau eru mynduð. Auk þess er krílunum kennt að það eru sum börn sem eru heyrnarskert og þurfa því stafrófið á táknmáli og önnur sjónskert og þurfa stafrófið á punktaletri. Þar með er verið að opna sýn barna og skilning á því að til eru börn sem eru heyrn- eða sjónskert en geta samt lært að lesa en þurfa sína aðferð. Bæði er hver stafur lagður inn á táknmáli og blindraletri, en slíkt hefur ekki verið gert í íslenskri byrjendalestarbók fyrr. Þannig nýtist þessi byrjendabók vel fyrir heyrnarlaus og sjónskert börn auk þess sem öðrum börnum er boðið upp á að kynnast þeim táknum.

Bókin kostar 6.980 kr og fæst m.a. í öllum Eymundssonverslunum.

Sýnishorn úr bókinni Lestrarkennsluaðferðin sjáðu - heyrðu - finndu

Málörvun – Strik fyrir strik

Málörvun – Strik fyrir strik

Málörvun - Strik fyrir strik

Þessi bók hentar fyrir kennslu 4-8 ára og sérlega vel eldri nemendum með ýmis frávik. Bókin þjálfar orðaforða, hlustun, rökhugsun, nákvæmni og fleira. Verkefnin eru samvinnumiðuð, þ.e. kennarinn og nemandinn teikna saman, kennarinn þó alltaf á undan. Hver mynd er brotin niður í frumeiningar og kennari útskýrir á einfaldan en skýran hátt hlutverk eininganna.

„Fyrir bæði mig og nemendur mína hefur þetta skapað skemmtilegar og eftirminnilegar kennslustundir. Verkefnunum er auðvelt að framfylgja, góðar skýringar og punktar sem fylga svo hægt sé að æfa sem mest í einu,“

Sigríður Sigmarsdóttir, Grunnskóla Vestmannaeyja

Bókin er 220 bls. í A-4 broti. Hún er gormuð sem auðveldar mjög flettingar í henni.

Bókin er hægt að panta hjá úrgáfufyrirtækinu Hólar í gegnum:
holabok@holabok. Bókin er líka kynnt á holabok.is

Verð: 8.480-.

Kennslumyndbönd fyrir getumeiri nemendur

Kennslumyndbönd fyrir getuminnstu nemendurnar:

Dæmi úr bókinni hér að neðan:

Talandinn, er hann í lagi?

Talandinn, er hann í lagi?

Talandinn, er hann í lagi?

Í þessari bók sem er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi má finna svör við því hvað getur farið úrskeiðis í rödd, framburði og framsetningu máls. Bókin varpar á einfaldan, skýran og myndrænan hátt ljósi á þá flóknu líkamsstarfsemi sem myndar rödd og framburð. í henni má finna sjálfskoðunarlista svo fólk geti metið ástand eigin raddar. Æfingar til að ná burtu þreytu og/eða stirðleika í tal- og raddfærum. Röntgenmyndir af stöðu talfæra og einfaldar líffræðimyndir.

Bókin kostar 4.380 kr. og fæst hjá Bókaútgáfunni Hólum í netfanginu holar@holabok.is

Sendingarkostnaður er innifalinn.

Veljið kápumyndirnar til að fá frekari upplýsingar:

Bókin um töfratappana

Bókin um töfratappana

Bókin um töfratappana

Bókin Töfratapparnir er samin með það að markmiði að fræða börn – og fullorðna – um skaðsemi hávaða á rödd og heyrn og vekja til umhugsunar hvað hægt er að gera til að vinna gegn þeim vágesti.

TIl þess að gera hana aðgengilega fyrir sem flesta er reynt að hafa hana einfalda í sniðum. Fyrir þau börn sem eiga við athyglis og einbeitingaskort að stríða er t.d. reynt að hafa myndirnar fyrir ofan textann svo hægt sé að hylja hann eftir þörfum og augun leiti því ekki í myndirnar.

Reynt er að hafa textann stuttan á hverri síðu, kaflar eru stuttir og orðaval innan almenns orðaforða barna. Sérstakt tillit er tekið til þeirra barna sem eru með lesblindu eða eru með athyglis og einbeitingaskorts.

Bókin kostar 2480 kr og fæst m.a. í öllum Eymundssonverslunum.

Sýnishorn úr bókinni um Töfratappana